Om forlaget

Eris blev spottet første gang i 2005 og er, med en masse større end Plutos, solsystemets tungeste dværgplanet. Sammen med Ceres, Haumea og Makemake, der blev opdaget omtrent på samme tid, har dens betydning i astrologien og horoskoplægningen vundet stadig større indpas i tolkningsarbejdet. 
Opkaldt efter den græske stridsgudinde kaster Eris lys på og afdækker de konflikter, der måtte ligge under overfladen. I dig selv såvel som i dit forhold til din omverden. Sandheden - og herunder din egen rolle og medvirken -  er ofte ilde hørt, men kun når vi er villige til kompromisløst at se den i øjnene, kan vi finde den rette balance og de rette handlingsmønstre gennem livets udfordringer.
Eris kaldes porten til den indre vej, og til den nye tid. Vi er som individer, såvel som i familier, grupper, på arbejdspladsen og ikke mindst på ledelsesgangene nødt til at overgive os, og lytte til de dybere intuitive indsigter, som vi gradvist vil få flere af, for at lykkes og følge hensigtsmæssigt med udviklingen ind i vandbærerens tidsalder.
 
Under navnet Eris, vil jeg løbende publicere mine fremtidige udgivelser. Fordi jeg selv har skullet og fortsat arbejder intensivt med de tematikker, som denne dværgplanet kaster sit lys på i mit eget horoskop, og fordi hele verden i øjeblikket mere end noget andet har brug for at værne om og dyrke denne simple men vanskelige dyd. Vær, sig og lev sandheden

Bøger