Virksomheder

Den nye tid kalder på nytænkning inden for ledelse såvel som strukturer, arbejdsmetoder og menneskelige ressourcer. Indtil nu har vi levet og arbejdet i en verden præget af maskuline værdier med stort fokus på resultater, effektivitet, konkurrence og bundlinje. Det har mange steder resulteret i en syg arbejdskultur, hvor mennesker mistrives og går ned med stress på stribe. Hvis vi ikke tager hånd om denne problematik i tide ødelægger vi i værste fald kernen og det reelle fundament i vores virksomheder. Nøgleordet fremadrettet er trivsel, der vil være den nye tids største aktiv. Og trivsel forudsætter, at mange faktorer er på plads og hensigtsmæssigt afstemt. Det skal være tydeligt for enhver, hvilke(t) formål der overordnet styres efter. Hvor "bussen" skal hen, og hvorfor. 

Hvor den gamle stramt hierarkiske ledelse fra "fiskens tidsalder" baserer sig på følgeskab (vi følger og aflyder "blindt"), er nøgleordet fremadrettet i "vandbærerens tidsalder" fællesskab. Ledelse i øjenhøjde baseret på ligeværd, dialog og personligt ansvar. 

Den moderne ledelse skal stadig lede, men det bliver stadig en vigtigere forudsætning for succes, at den også inspirerer. Der ligger i mange virksomheder et stort ubrugt potentiale, hvis medarbejderne mangler inspiration, der ofte vil hænge sammen med manglende motivation

Med udgangspunkt i astrologien og mine mangle år som fysisk, mental og spirituel vejleder, kan jeg effektivt hjælpe med at låse sådanne ubrugte potentialer op. Jeg arbejder ud fra en simpel device om, at jeg skal efterlade resultater som er let operationaliserbare. Enkle men effektive.  

 • Forløb for virksomheder

  Forløbet kan have omdrejningspunkt i virksomhedens ledergruppe, i den enkelte afdeling eller hele virksomheden afhængig af størrelse og organisering, og vil typisk omfatte: 


  - Oplæg om den nye tid (s ledelse)

  - Individuel astrologisk (karriere)rådgivning

  - Optimering af personlig og gruppedynamisk ressourceanvendelse 

  - Afdækning af konflikter og udfordringer

  - Rådgivning og kreativ proces i gruppe

  - Evaluering med ledelse/rekvirent 


  Jeg skræddersyer forløbet ud fra rekvirentens individuelle behov efter afklarende (telefon)samtale, og afviklingen kan afhængig af ønske foregå i virksomheden eller som ”ud af huset” retreat/workshop.

 • Medarbejdertrivsel

  Jeg kommer ud i virksomheden/institutionen og tager trivselstemperaturen gennem individuelle samtaler med medarbejdere og ledelse. Jeg bruger astrologien som primært værktøj, og fokuserer på udvikling hos den enkelte  med helheden i fokus. Fokus på hele mennesket som både medarbejder og privatperson er essentielt for at skabe de optimale rammer for trivsel, og dermed potentialet for, at der leveres optimalt i organisationen eller gruppen. 

  - Opsamling med ledergruppen/topledelsen på baggrund af de udfordringer der afdækkes på medarbejder- og gruppeniveau i processen.

  - Anbefalinger og optimeringsværktøjer på baggrund af "fund" 

  - Afsluttende kreativ proces.

Kontakt